Det ska vara roligt att ha hund, inte bara jobbigt!


Vad är positiv förstärkning?

IMG_0376

Det är ett begrepp som hörs ganska ofta i hundvärlden och i hundträningssammanhang. Jag som tränar mina och andras hundar, er kursdeltagare och era hundar, med positiv förstärkning, har en klar åsikt vad positiv förstärkning innebär:

Wikipedia: Positiv förstärkning innebär att en konkret positiv konsekvens tillkommer då ett beteende utförs, vilket ökar sannolikheten för att en individ ska uppvisa detta beteende igen. ”Gör så här, så får du …”.
Förenklat uttryckt: sätter du dig när jag säger sitt, får du något du vill ha!

För Byrackan skall all inlärning ske positivt, utan verbala eller fysiska korrigeringar. Klickerträning/belöningsträning som vi använder, är hundträning med glädje för instruktör, hund och förare!

Läs mer ……


Ett fel är en olycka. Två fel är en trend. Tre fel är en livsstil. /Morgan Spector