Det ska vara roligt att ha hund, inte bara jobbigt!


Sveriges Hundföretagare- 

– Branschorganisation för hundpsykologer och instruktörer

Vi på Byrackan är stolta medlemmar i Sveriges Hundföretagare/SHF.

SHF är en branschorganisation för bland annat hundpsykologer och instruktörer som arbetar med positiv träning, uppmuntran och belöning. Genom medlemskap SHF visar vi att vi tagit ett aktivt beslut att följa SHF’s policy. SHF tar avstånd från strafftänkande och hårda tag. All träning baseras på kunskap och respekt för individens särdrag.

shf

Byrackan och dess instruktörer är alla med i Sveriges Hundföretagare. (fd.IMMI)
Mer information om SHF’s verksamhet och H-märkningen hittar du på www.sverigeshundforetagare.se eller på SHF’s Facebook-sida.

 


Ett fel är en olycka. Två fel är en trend. Tre fel är en livsstil. /Morgan Spector